Örnalp & Unozon logotyp

VÅR AMBITION

Vår ambition är att förse våra kunder med produkter, tjänster och service med en kvalitet som överträffar kundens förväntningar samt att leveransen ska innebära att kundens totalkostnad kan minimeras.

 • Samtliga i företaget ska fokusera på att alltid göra rätt från början.

 • För att ge slutkunden rätt kvalitet krävs även att den interna kvaliteten är rätt.

 • Vi ska alltid överlämna produkter/tjänster/service av hög klass,
  oberoende av om det är en extern eller intern kund.

CERTIFIKAT

ÖrnalpUnozon är certifierade för att förse industrin med värmeväxlare, tryckkärl och konstruktioner av högsta tänkbara kvalitet. Vi designar värmeväxlare enligt HTRI och Aspentech och konstruerar och tillverkar tryckkärlen enligt EN13445. Verifiering mot ASME VIII, Div 1 är också ett möjligt alternativ.
Vi är också godkänd leverantör av tryckkärl till den kinesiska marknaden.

ÖrnalpUnozon innehar följande certifieringar:

MATERIAL & SVETSKUNSKAP

ÖrnalpUnozon är ett kunskapsintensivt företag där svetsprocedurer och yrkesskickligheten bland våra medarbetare är en nyckelkomponent för våra framgångar.

Många års erfarenhet av svetsning och bearbetning av en mängd material såsom titan, duplex, superduplex, låg tempererade- och låglegerade stål liksom kolstål har byggt upp vår mycket gedigna kunskapsbank. Detta har lett till att vår verkstad idag är certifierad för svetsning enligt EN-ISO 3834-2, av A3CERT.

Vårt starka team hanterar en mängd svetsprocesser:

 • TIG-svetsning (GTA)
 • MIG-svetsning (GMAW)
 • Plasmasvetsning (PAW)
 • Electroslagsvetsning (ESW)
 • Pulverbågsvetsning (FCAW)

ÖrnalpUnozon har möjlighet att konstruera, tillverka och hantera trycktankar med väggtjocklekar upp till 40 mm.

KVALITETSPOLICY

KVALITETSPOLICY

Vår ambition är att förse våra kunder med produkter, tjänster och service med en kvalitet som överträffar kundens förväntningar samt att leveransen ska innebära att kundens totalkostnad kan minimeras.

 • Samtliga i företaget ska fokusera på att alltid göra rätt från början.
 • För att ge slutkunden rätt kvalitet krävs även att den interna kvaliteten är rätt.
 • Vi ska alltid överlämna produkter/tjänster/service av hög klass, oberoende av om det är en extern eller intern kund.

För att bibehålla/säkerställa den externa och interna kvaliteten ska vi:

 • Vi ska efterfölja lagar och krav från myndigheter, kunder och andra intressenter.
 • Se till att enbart korrekta produkter kommer in i verksamheten.
 • Fånga upp interna avvikelser för att hindra en upprepning.
 • Vid en reklamation, följa upp och finna den bakomvarande orsaken och därmed förhindra en upprepning.
 • Med hjälp av avvikelser och reklamationer kunna korrigera, avhjälpa, ett felaktigt arbetssätt.
 • Kontinuerligt följa upp och rapportera kvalitetsläget.

MILJÖPOLICY

MILJÖPOLICY

Vår ambition är att begränsa vår totala miljöbelastning.
Vi vill förebygga uppkomsten av miljöproblem.
Genom att ständigt förbättra vårt miljöarbete bidrar vi till en ekologiskt hållbar utveckling.

 • Vi ska arbeta för att minska miljöpåverkan både vad gäller transport av våra produkter samt vid vår tillverkning.
 • Vi ska även vara restriktiva vid användandet av kemikalier i vår verksamhet.
  Vår strävan är att alltid använda de produkter som har minst miljöpåverkan.

Detta ska ske genom att:

 • Vi ska efterfölja lagar och krav från myndigheter, kunder och andra intressenter.
 • Vi ska om möjligt ställa krav på våra transportörer att utföra transporter på ett miljöeffektivt sätt.
 • Vi ska försöka få våra övriga leverantörer att erbjuda oss, i de fall det finns valmöjligheter, produkter med minst miljöpåverkan.
 • För att minska kemikalieanvändningen ska vi vara mer uppmärksam vid inköp av kemikalier. Dvs minska antal sorter samt välja det minst farliga.
 • I samband med tjänsteresor ska vi i möjligaste mån välja det ur miljösynpunkt mest fördelaktiga transport-sättet, med hänsyn tagen till ekonomi och tidsaspekt.